steagul Romaniei
PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA

Documente si informatii cerute de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.63/2010 :

a) Proiectele bugetelor prevazute la art.1, alin.(2) supuse consultarii publice :
   
b) Comunicari prevazute la art. 57, alin.(2^1) :
 
c) Bugetele prevazute la art.1, alin.(2) aprobate:
   
d) Situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor prevazute la art.1, alin.(2) inclusiv platile restante:
 
e) Bugetul general consolidat al unitatii administrativ-teritoriale, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice:
 
f) Registrul datoriei publice locale, precum si registrul garantiilor locale, actualizate anual:
 
g) Programul de investitii publice al unitatii administrativ teritoriale: