PRIMĂRIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA
 

 

FORMULARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Aceste formulare se pot depune ?i pe email: administrator@primariaciorani.ro

MODEL CECERI PENTRU PRELUNGIRE ICC, STIMULENT DE INSERȚIE, CONCEDIU DE ACOMODARE PENTRU DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE AUTORITĂȚI CONFORM HG 394/2020

Model de declaratie pe propria raspundere -activitati independente OUG 97

Model adeverinta angajator OUG 97

Model acord angajator prelungire concediu OUG 97

CERERE pentru prelungirea acordarii concediului OUG nr 97

 

CERERE pentru acordarea unui ajutor de urgenta

Cereri si declaratii pentru solicitare incasare drepturi pentru persoana cu handicap decedata

Cereri pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala, modificate prin HG. 559/2017

Formular indemnizatie de acomodare

Formulare ICC

Formular VMG

Formular ASF

Alocație de stat

Indemnizație creștere copil / stimulent

Alocație de plasament

Indemnizație de hrană

Încălzire 

FORMULARE FINANTE


- Cerere pt. eliberarea autorizatiei (Legea nr. 507/2002 ), pt.desfasurarea activitatii economice (pers. fizica)

- Cerere pt. eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul pers. fizice

- Cerere pt. eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul pers. juridice

- Declaratie simpla de impunere pt. stabilirea impozitului pe caldiri in cazul pers. fizice

- Declaratie speciala de impunere pt. stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul pers. fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul pers. fizice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

- Declaratie de impunere pt. stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice datorata in temeiul Ordonantei Guvernnului nr. 36/2002, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor pers. juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor pers. juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie - decont datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- (1) Decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor si competitiilor sportive, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr, 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- (2) Decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor si competitiilor sportive, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata


FORMULARE URBANISM


- Cerere pt. eliberare plan incadrare in zona/situatie

- Cerere pt. emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

- Cerere pt. emiterea certificatului de urbanism

- Cerere pt. prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

- Cerere pt. prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

- Cerere pt. eliberarea Acordului Unic 

- Cerere pt. regularizarea taxei privind autorizatia de constructie


ALTE FORMULARE


- Cerere pt. solicitarea aprobarii depozitarii pe o anumita suprafata a materialelor de constructie

- Cerere pt. aprobare afisaj temporar


DIRECTIA ADMINISTRATIE


- Cerere pt. eliberarea unei adeverinte cu situatia terenului agricol detinut in proprietate

- Cerere pt. elibearea certificatului de producator