steagul Romaniei

PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA

 

ANUNȚURI ANGAJĂRI

 

- Anunț nr. 9857/16.09.2021

 

- Anunț amânare concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

- Anunț 10910/01.11.2021 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani

Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Proces-verbal - 26.11.2021- privind validarea/respingerea dosarelor candidaților

Rezultate concursuri

REZULTATE FINALE CONCURSURI

 

- Anunț 2312/14.01.2022 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciorani

 

 
 

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 17.02.2022 privind desfășurarea probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent - impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciorani, județul Prahova (17.02.2022)

 
 

- Anunț nr. 5735/07.06.2022 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante (1 Inspector debutant - compartiment pregatire si publicare documente - Monitorul Local, 1 Inspector debutant - compartiment administratie publica locala, pregatire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative, 1 Referent casier II - compartiment buget finante - biroul economic)

 

 

- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA - INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT - COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

 

- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA - INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

 
 
- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CIORANI, ASTFEL : INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant - compartimentul registrul agricol si INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent - compartiment impozite si taxe
 

- 01.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcțiilor contractuale de executie vacante : Inspector debutant - compartiment pregătire si publicare documente - Monitorul Oficial Local, Inspector debutant - compartiment administratie publică locala, pregătire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative, Referent casier II - compartiment buget finante - biroul economic.

01.07.2022 PROCES VERBAL - privind afișare rezultate selecție dosare

 
01.07.2022 ANUNȚ - Primăria Comunei Ciorani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani, astfel: 1 Consilier achiziții publice, Clasa I, grad profesional Debutant, compartiment achiziții publice.
 

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de referent casier II - compartiment buget finanțe - biroul economic

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant - compartiment pregătire și publicare documente Monitorul Oficial Local

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant - compartiment administrație publică locală, pregătire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative

- 15.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector asistent compartiment impozite si taxe.

- 15.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector debutant compartiment registrul agricol.

- 26.07.2022 Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidații la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector debutant compartiment registrul agricol.

- Anunț nr. 8631/26.09.2022

- Anunț nr. 10136/09.11.2022 Primăria Comunei Ciorani, organizează concurs conform H.G. NR. 286/2011 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de CASIER - compartiment buget finante - biroul economic

- Anunț nr. 10260/11.11.2022 Primăria Comunei Ciorani, organizează examen de promovare în grad profesional

- Rezultate selectie dosare de înscriere la examenul de promovare în grad profesional

- Proces verbal afisare rezultate selectie dosare pentru ocuparea functiei contractuale de casier

- Rezultate obținute de candidați la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de casier - birou economic - compartiment buget finanțe

- ANUNT NR. 2616/19.01.2023 Primăria comunei Ciorani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funtției publice de executie vacante, astfel : 1 CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

- PROCES VERBAL AFIȘARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE (13.02.2023, ora 17.00)

- Anunț nr. 2961/01.02.2023 Primăria Comunei Ciorani, organizează examen de promovare în grad profesional

- Rezultat final al concursului organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant achizitii publice, din cadrul Primăriei comunei Ciorani, judetul Prahova

- Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal (06.03.2023, ora 15.00)

- Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal (09.03.2023, ora 15.30)

- ANUNT NR. 4421/21.03.2023 Primăria comunei Ciorani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funtției publice de executie vacante, astfel : 1 CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

- PROCES VERBAL AFIȘARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

- REZULTATUL PROBEI SCRISE al concursului organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-achiziții publice (25.04.2023, ora 13.15)

- REZULTATUL FINAL al concursului organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-achiziții publice (25.04.2023, ora 15.30)

- ANUNT NR. 8579/17.08.2023 Primăria comunei Ciorani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani,astfel : 1 SEF BIROU ECONOMIC.